Producenci
Reklamacje i zwroty

Postępowanie reklamacyjne Odstąpienie od umowy

Klient może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez TacticalTools lub są realizowane w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@tacticaltools.pl.

Reklamacja Klienta w związku z niezgodnością Produktu z Umową Sprzedaży może zostać złożona TacticalTools za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@tacticaltools.pl i powinna określać co najmniej:

  • dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz jego identyfikację;
  • zarzuty do przesłanego Produktu stanowiącego przedmiot Umowy Sprzedaży;
  • żądany przez Klienta sposób usunięcia zarzucanego naruszenia (wymiana Produktu na produkt wolny od wad, usunięcie wady, obniżenie ceny, odstąpienie od Umowy Sprzedaży, chyba że wada jest nieistotna).

Tacticaltools.com.pl udzieli elektronicznej odpowiedzi na reklamację na adres wskazany przez Klienta w ramach Rejestracji, w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia przed rozpatrzeniem reklamacji, TacticalTools zwraca się do Klienta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Odstąpienie od umowy

Klientowi, będącemu Konsumentem, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy, na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje, jeśli Klient zlecił TacticalTools dokonanie indywidualnych przeróbek zamówionego Produktu lub w przypadku zamówienia Produktu według specjalnych uwag Klienta. Prawo odstąpienia wykonywane jest poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zwrot Produktu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Sklep dokona zwrotu zapłaconej przez Klienta ceny Produktu wraz z kosztami dostawy Produktu do Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Koszt odesłania Produktu pokrywa Klient i nie podlega on zwrotowi.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl